Wytyczne do rozgrywek o Mistrzostwo Śląska na sezon 2022

Zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych można dokonywać tutaj

https://beach.szps.pl/system/pl/tournament/admin

Termin ostateczny to 8.05.2022 godz. 23.59.

Podziału na grupy półfinałowe dokonuje osoba odpowiedzialna za poszczególne rozgrywki po zatwierdzeniu przez wydział siatkówki plażowej.

Przemysław Halapacz – młodzież dziewczęta

Mariusz Fiutek -  młodzież chłopcy

Piotr Kapa – seniorzy

Zamiana/wycofanie się zawodnika/drużyny w turnieju finałowym

Wymiana zawodnika w turnieju półfinałowym może nastąpić na dowolnego zawodnika, z dowolnego klubu, który brał udział w rozgrywkach półfinałowych  dla danej kategorii i płci. W przypadku wycofania się całej drużyny z turnieju półfinałowego wolne miejsce jest przyznawane:

- w pierwszej kolejności kolejnej parze z półfinału,

- w drugiej kolejności organizatorowi, jeśli dana para brała udział w turnieju półfinałowym Mistrzostw Województwa.

W przypadku wycofania się całej drużyny z turnieju finałowego rozstawienie zespołów sklasyfikowanych niżej aniżeli wycofana drużyna wzrasta o jeden. Para zgłoszona w miejsce wycofanej drużyny rozstawiona jest z R 16

Regulamin rozgrywek

Ujednolicony system rozgrywania turniejów siatkówki plażowej rozgrywek młodzieżowych i seniorskich.

Turnieje młodzieżowe – jednodniowe: zakładając , że będą rozgrywane na dwóch boiskach, rozgrywamy je systemem brazylijskim, wg następujących diagramów :

 Diagram dla < lub = 12 zespołów – gdy w danym turnieju ilość będzie mniejsza lub równa 12 zespołom to gramy zarówno lewą, jak i prawą stronę pełnym formatem, czyli do dwóch wygranych setów. Każdy set do 21 punktów z zachowaniem dwóch punktów przewagi , oraz ewentualnie set III do 15 punktów i też z zachowaniem przewagi dwóch punktów.

 Diagram dla > 12 par <=16 zespołów – przy ilości powyżej 12, ale nie więcej niż 16 zespołów prawą stronę rozgrywamy dwa sety do 15 punktów, z zachowaniem dwóch punktów przewagi i ewentualnie set III też do 15 punktów i też z zachowaniem przewagi dwóch punktów. Natomiast lewą stronę gramy jeden set do 21 punktów z zachowaniem dwóch punktów przewagi. Jednak już od półfinałów, czyli od meczu nr 25 i 26 powracamy do systemu do dwóch wygranych setów do 15 punktów, z zachowaniem dwóch punktów przewagi. Ewentualnie set III ( tie – break ) też do 15 punktów i też z zachowaniem przewagi dwóch punktów.

 Diagram dla > 16 zespołów – przy ilości większej niż 16 zespołów o system grania decyduje Sędzia Główny turnieju z zastrzeżeniem, że nie mniej niż jeden set do 21 punktów z zachowaniem przewagi dwóch punktów.

W przypadku, gdy w którymś z turniejów półfinałowych zajdzie potrzeba wyłonienia konkretnego miejsca np. miejsca V – mecz musi się odbyć do dwóch wygranych setów, każdy do 15 punktów, z zachowaniem dwóch punktów przewagi ( ewentualnie set III też do 15 punktów, i też z zachowaniem przewagi dwóch punktów).

Każdy z klubów, przed rozpoczęciem turniejów eliminacyjnych ( półfinałowych ) może podać Sędziemu Głównemu do rozstawienia tylko jedną parę ( wg uznania trenera ). Pozostałe pary będą dolosowywane i może się zdarzyć, że przeciwko sobie będą grały zespoły z tego samego klubu.

Turnieje finałowe we wszystkich kategoriach ( młodzik, kadet, junior ) muszą być rozgrywane w systemie na 16 zespołów w dwa dni pełnym formatem, czyli do dwóch wygranych setów – każdy set do 21 punktów z zachowaniem dwóch punktów przewagi, i ewentualnie set III do 15 punktów, również z zachowaniem dwóch punktów przewagi.

W turnieju finałowym para gospodarzy z tzw. dziką kartą zostaje rozstawiona jako R12.

Turnieje seniorski ( dotyczy również mikstów ): System rozgrywania eliminacyjnych turniejów seniorskich będzie ustalany przed każdym turniejem przez Sędziego Głównego, Organizatora i koordynatora rozgrywek. Seniorskie turnieje finałowe we wszystkich kategoriach ( mężczyzn, kobiet, mikstów ) mają być rozgrywane pełnym formatem, czyli do dwóch wygranych setów – każdy set do 21 punktów z zachowaniem dwóch punktów przewagi, i ewentualnie set III do 15 punktów, również z zachowaniem dwóch punktów przewagi.

Dotyczy rozgrywek młodzieżowych i seniorskich – w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ostateczna decyzja o ewentualnej zmianie systemu rozgrywek podejmują wspólnie Sędzia Główny, organizator oraz z przedstawiciel Wydziału Siatkówki Plażowej. 

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Ujednolicony system rozgrywania turniejów siatkówki plażowej rozgrywek młodzieżowych i seniorów

Turnieje  – jednodniowe: zakładając , że będą rozgrywane na dwóch boiskach, rozgrywamy je systemem brazylijskim, wg następujących diagramów :

-  Diagram dla < lub = 12 zespołów – gdy w danym turnieju ilość będzie mniejsza lub równa 12 zespołom to gramy zarówno lewą, jak i prawą stronę pełnym formatem, czyli do dwóch wygranych setów. Każdy set do 21 punktów z zachowaniem dwóch punktów przewagi , oraz ewentualnie set III do 15 punktów i też z zachowaniem przewagi dwóch punktów.

-  Diagram dla > 12 par <=16 zespołów – przy ilości powyżej 12, ale nie więcej niż 16 zespołów prawą stronę rozgrywamy dwa sety do 15 punktów, z zachowaniem dwóch punktów przewagi i ewentualnie set III też do 15 punktów i też z zachowaniem przewagi dwóch punktów. Natomiast lewą stronę gramy jeden set do 21 punktów z zachowaniem dwóch punktów przewagi. Jednak już od półfinałów, czyli od meczu nr 25 i 26 powracamy do systemu do dwóch wygranych setów do 15 punktów, z zachowaniem dwóch punktów przewagi. Ewentualnie set III ( tie – break ) też do 15 punktów i też z zachowaniem przewagi dwóch punktów.

-  Diagram dla > 16 zespołów – przy ilości większej niż 16 zespołów o system grania decyduje Sędzia Główny turnieju z zastrzeżeniem, że nie mniej niż jeden set do 21 punktów z zachowaniem przewagi dwóch punktów.

W przypadku, gdy w którymś z turniejów półfinałowych zajdzie potrzeba wyłonienia konkretnego miejsca np. miejsca V – mecz musi się odbyć do dwóch wygranych setów, każdy do 15 punktów, z zachowaniem dwóch punktów przewagi ( ewentualnie set III też do 15 punktów, i też z zachowaniem przewagi dwóch punktów).

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW ŚLĄSKA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH 2022

1. Obowiązki organizatora turnieju

a) zapewnić wodę mineralną niegazowaną (min: 1,5 l na osobę) i ewentualnie ciepły posiłek dla uczestników turnieju,

b) w przypadku zagwarantowania posiłku dla zawodników możliwe jest pobranie wpisowego od zawodników nie większego niż 20 zł od pary,

c) ilość sędziów obsługujących zawody – wg nominacji na stronie beach.szps.pl

d) przesłać na adres beach@szps.pl następujące dane:

- zgłoszenie do organizacji turnieju,

- informację o miejscu rozgrywania turnieju, kąpielisku,

- minimum dwa zdjęcia obiektu,

- krótki opis obiektu,

- telefon kontaktowy do organizatora,

- informacje o wpisowym lub biletach wstępu na obiekt.

e) zagwarantować nagrody dla 4 najlepszych par (mogą być rzeczowe) – dotyczy Turniejów Finałowych.

f) zapewnić ubezpieczenie turnieju

g) umieścić na terenie rozgrywania zawodów banneru reklamowego Śląska Siatkówka

2. Obowiązki SZPS

a) zadbać o właściwą promocję zawodów,

b) zapewnić obsługę strony internetowej mistrzostw www.beach.szps.pl,

c) zapewnić obsługę sędziowską i pokryć jej wynagrodzenie

d) ufundować puchary i medale dla najlepszych par w Turniejach Finałowych

3. Obowiązki zawodników

a) zarejestrować się w systemie beach.szps.pl i umieścić zdjęcie do licencji SZPS w systemie (lub dostarczyć na pierwszy Turniej)

b) przedstawić ważne badania lekarskie(może by druk F-02 z rozgrywek halowych),

c) rozgrywać spotkania zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową.

4. Obowiązki Klubów/Trenerów

a) klub (wyłącznie) zobowiązany jest do wykupienia licencji SZPS na sezon 2022: – w cenie 25 zł – płatne przelewem na konto SZPS do przed zawodami – w cenie 50 zł – płatne przelewem na konto SZPS po rozegraniu zawodów

b) przedstawić listę zawodników z Klubu wraz z danymi do rachunku podczas zgłoszenia do SZPS.

c) zatwierdzić listę swoich zawodników wyłącznie w systemie beach.szps.pl

d) zgłosić zawodników w terminie ( 7 dni przed zawodami) danego turnieju znajdującego się na stronie beach.szps.pl

e) pary niezgłoszone przez beach.szps.pl (w terminie) nie zostaną dopuszczone do gry w turnieju

f) każdy z klubów może zgłosić do rozgrywek maksimum cztery pary w każdej kategorii (organizator turnieju półfinałowego 6 par )

g) każdy z klubów może podać do rozstawienia tylko jedną parę (pozostałe pary będą dolosowywane)

h) trener wpisujący zespół bierze pełną odpowiedzialność za zgłoszone w systemie pary oraz zobowiązuje się do stosowania przepisów PZPS i SZPS

i) pary muszą być zgłoszone w systemie beach.szps.pl najpóźniej do 8 maja 202

5. Sprawy inne

a) początek zawodów (pierwszy gwizdek) o godzinie 09.00

b) w turnieju finałowym para gospodarzy zostaje rozstawiona z  R 12 ( dzika karta )

c) ostateczny podział par w turniejach półfinałowych należy do osoby odpowiedzialnej w WSP za poszczególne rozgrywki po zatwierdzeniu przez wydział siatkówki plażowej

Przemek Halapacz  -  rozgrywki młodzieżowe  dziewcząt

Mariusz Fiutek      -    rozgrywki młodzieżowe  chłopców

 

Marek Przybysz

Przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Ważne!!

W dziale „komunikaty do pobrania” zaktualizowany regulamin na sezon 2021 r. Pary na poszczególne półfinały zostaną rozpisane po zamknięciu systemu zgłoszeń.

Przypominamy iż 16.05.2021  upływa ostateczny termin zgłaszania par (wyłącznie przez trenerów) w poszczególnych kategoriach wiekowych na sezon 2021.

Opłaty za licencję należy dokonać przelewem na konto SZPS przed turniejami!!

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Sezon 2021 – ruszyły zapisy !!

Informuje, że z dniem 21.04.2021 został uruchomiony system zapisów do tegorocznych rozgrywek młodzieżowych o Mistrzostwo Województwa Śląskiego. poprzez beach.szps.pl. Trenerów proszę o wpisywanie par do poszczególnych kategorii wiekowych. Ostateczny termin zapisów to 16.05.2021 (23:50). Po tym terminie zapisy będą niemożliwe.

Wzorem lat ubiegłych prosimy o zgłoszenia tych którzy w tym sezonie podejmą się organizacji zawodów (zgodnie z obostrzeniami i pod pełnym rygorem sanitarnym). Zgłoszenia proszę kierować e-mailowo: pawlak@szps.pl

Niebawem na stronie beach.szps.pl pojawi się zaktualizowany regulamin obowiązujący w tym sezonie.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Zasady dotyczące organizacji zawodów siatkówki plażowej na obszarze działania ŚZPS w Katowicach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

     W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Poz. 878) i  wynikającą  z  tych  przepisów  możliwością  organizacji  współzawodnictwa w siatkówce plażowej – Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach niniejszym wprowadza do odwołania lub do czasu uchylenia powyższego rozporządzenia następujące dodatkowe zasady wynikające z ww. przepisów jako obowiązujące we wszystkich rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych na terenie ŚZPS w Katowicach:

1. Postanowienia ogólne:

 •  Zawody odbywają się bezwzględnie bez udziału publiczności, w tym rodziców.
 • Podczas oficjalnej rozgrzewki i meczu wprowadza się obowiązek korzystania tylko z piłek zapewnionych przez organizatora. Po każdym meczu, piłki będą dezynfekowane przez sędziów zawodów.
 • Zaleca się zachowanie zasady dystansu społecznego (min. 2 m odległości) pomiędzy osobami, które nie przebywają aktualnie na obszarze pola gry.
 • Na każdym polu gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i trenerzy uczestniczący w meczu oraz sędziowie i osoby zobsługi technicznej zawodów (limit - 2 osoby na boisko), przedstawiciel podmiotu udostępniającego obiekt (limit – 1 osoba na boisko), a także przedstawiciel personelu medycznego zawodów.
 • Na każdy z turniejów wyznaczony zostanie przez Wydział Siatkówki Plażowej ŚZPS przedstawiciel, którego zadaniem będzie egzekwowanie i dopilnowanie przestrzegania zasad zawartych w niniejszym dokumencie. Przedstawicielem tym może być także Sędzia Główny danego turnieju.
 • Uchylanie się od stosowania zasad opisanych w niniejszym dokumencie, może prowadzić do wykluczeniazawodników lub trenerów z uczestnictwa w zawodach. Decyzję w tym zakresie podejmują wspólnie: Sędzia Główny, przedstawiciel ŚZPS (jeśli został dodatkowo wyznaczony), przedstawiciel organizatora.

2. Uprawnienia i obowiązki organizatora:

Zgodnie z § 8. ust. 2. pkt. 1. ww. Rozporządzenia –

ŚZPS w Katowicach informuje, że przedstawiciele organizatora dysponują następującymi

uprawnieniami oraz obowiązkami:

 • Wspólnie z Sędzią Głównym i przedstawicielem ŚZPS (jeśli został dodatkowo wyznaczony) weryfikują liczbę osób korzystających z obiektu.
 • Zapewniają osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk.
 • Wspólnie z sędziami zawodów dezynfekują sprzęt sportowy (piłki) po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.
 • Ograniczają kontakt pomiędzy grupami korzystających przez przestrzeganie zasady, że dopiero po opuszczeniu pola gry przez zespoły uczestniczące w poprzednim meczu, w polu gry pojawić się mogą zespoły – uczestnicy kolejnego spotkania.

3. Zmiany w ceremoniale meczowym podczas zawodów siatkówki plażowej.

 • Nie następuje przywitanie kapitanów przed meczem przed losowaniem.
 • Losowanie odbywa się z zachowaniem zasady dystansu społecznego (min. 2 m odległości między zawodnikami oraz każdym z kapitanów a sędzią).
 • Zmianie ulega formuła powitania zespołów przed meczem – na gwizdek sędziego zawodnicy wbiegają na linię końcową imachaniem pozdrawiają się, następnie ustawiają się na boisku, ewentualnie zmieniają strony boiska poza słupkami.
 • W trakcie meczu, zespoły zmieniają strony boiska za słupkami,  bez przybijania tzw. piątek. Trenerzy (w tych rozgrywkach, gdzie udział trenerów jest dozwolony) nie zmieniają stron boiska.
 • Na zakończenie meczu – zespoły ustawiają się na linii końcowej i dziękują sobie za mecz analogicznie jak przy przywitaniu (machaniem), a następnie udają się do  stref odpoczynku.
 • Po zakończeniu meczu, zespoły w nim uczestniczące niezwłocznie opuszczają pole gry. Dopiero po opuszczeniu pola gry przez zespoły uczestniczące w poprzednim meczu, w polu gry pojawić się mogą zespoły – uczestnicy kolejnego spotkania. W ten sposób zostanie ograniczony kontakt między zespołami opuszczającymi pole gry po meczu, a zespołami wchodzącymi na pole gry na następny mecz.

4. Zasady dekoracji zwycięzców zawodów.

 • W dekoracji uczestniczą wyłącznie zespoły (zawodnicy i trenerzy), które zajęły w zawodach miejsca od 1 do 4 oraz Sędzia Główny, przedstawiciel ŚZPS i organizatora zawodów.
 • Zaleca się odstąpienie od uścisków dłoni lub przybijania tzw. „piątek” podczas ceremonii dekoracji.
 • Czas trwania ceremonii dekoracji zwycięzców zawodów powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Rozgrywki 2020

Wydział Siatkówki Plażowej na swoim ostatnim spotkaniu zajął się rozgrywkami w sezonie 2020. Mimo problemów związanych z dostępnością obiektów będziemy się starali w miarę możliwości turnieje organizować. Ze względu na dużą ilość par w kategoriach dziewcząt odbędą się półfinały i później finały. Natomiast wśród chłopców odbędą się od razu turnieje finałowe.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna zatem bardzo prosimy o śledzenie stron beach.szps.pl i szps.pl, gdzie będą się ukazywać komunikaty dotyczące rozgrywek. W poniedziałek zamieszczony zostanie aneks do regulaminu na sezon 2020. Opłatę licencyjną proszę dokonywać na konto SZPS. Koszt jak w roku ubiegłym 20 zł/osoba.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

ROZGRYWKI 2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Wydziału Siatkówki Plażowej Śląskiego Związku Piłki Siatkowej informuje, że z dniem 13.05.2020 zostaje uruchomiony system zapisów do tegorocznych rozgrywek młodzieżowych o Mistrzostwo Śląska poprzez beach.szps.pl. Trenerów proszę o wpisywanie par do poszczególnych kategorii wiekowych. Ostateczny termin zapisów to 27.05.2020 (23:55). Po tym terminie zapisy będą niemożliwe.

Obecna sytuacja dotycząca rozgrywek i ich miejsca jest bardzo niejasna. Większość obiektów jest w dalszym ciągu zamknięta, a ich właściciele/zarządcy czekają na wytyczne dotyczące działania. Zadajemy sobie pytanie czy rozgrywki się w ogóle odbędą – mamy nadzieje, że tak. Jednak to nie będą takie same rozgrywki jak latach minionych. Sytuacja zmusi nas na pewno do zmiany regulaminu, ale o tym będziemy mogli rozmawiać dopiero pod koniec maja. Wtedy też postaramy się ustalić kalendarz rozgrywek na ten sezon.

Zatem, czekamy na Was w systemie beach.szps.pl. O dalszych krokach będziemy informować drogą mailową. Czytajcie proszę również informację na stronie www.szps.pl.

Życzymy wszystkim zdrowia i do zobaczenia na boiskach siatkówki plażowej.

Wydział Siatkówki Plażowej SZPS

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Finał Mistrzostw Województwa Śląskiego Juniorów

Finał Mistrzostw Województwa Śląskiego Juniorów zostanie rozegrany na 16 par wyłonionych z turniejów półfinałowych, pełnym formatem w dwa dni 15-16.06.19.W pierwszym dniu mecze są rozgrywane do 24 włącznie.

Do półfinału MP awansują 4 najlepsze pary,jednakże ma zostać rozegrany mecz o 5 miejsce bo istnieje szansa na awans kolejnego zespołu.Pary ,które uplasują się na miejscach od 1 do 8 mają obowiązek zarejestrować się w systemie beach.pzps.pl.Początek turnieju o godz.9.00.

Obowiązuje następujące rozstawienie:R1-Im z Będzina,R2-Im z Radlina,R3-IIm z Będzina,R4-IIm z Radlina,R5-IIIm z Będzina,R6-IIIm z Radlina,R7-IVm z Będzina,R8-IVm z Radlina,R9-Vm z Będzina,R10-Vm z Radlina,R11-VIm z Będzina,R12-Dzika karta organizatora(Walawski Kacper  /Boduch Eryk) ,R13-VIIm z Będzina,R14-VIm z Radlina,R15-VIIIm z Będzina,R16-VIIm z Radlin.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Finał Mistrzostw Województwa Śląskiego Kadetów

Finał Mistrzostw Województwa Śląskiego Kadetów rozegrany zostanie w Czechowicach-Dziedzicach w dniach 09-10.06.2019. Początek zawodów pierwszego dnia o godz.09.00,a drugiego o godz. 14.00.W turnieju udział będzie brało 16 par . 15 par zostało wyłonionych z trzech półfinałów rozegranych w Będzinie w Rybniku i Czechowicach-Dziedzicach, a 16 para będzie to dzika karta organizatora. Mecze będą rozgrywane w pełnym formacie. Rozstawienie w turnieju finałowym dokona w drodze losowania 30 minut przed zawodami Sędzia Główny. Zespoły,które  zajęły pierwsze miejsca w turniejach półfinałowych będą losowane jako R1,R2,R3. Drużyny  z drugich miejsc zagrają z R4,R5,R6. Zespoły z trzecich miejsc będą losowane jako R7,R8,R9. Drużyny z miejsc czwartych z turniejów w Będzinie i Rybniku rozlosowane zostaną jako R10 i R11,a R12 otrzyma zespół z dziką kartą organizatora(Piotrowski/Więcek),R13 czwarty zespół z Czechowic-Dziedzic,oraz R14,R15,R16 pary które zajęły piąte miejsca
Do ½ MP awans uzyska 5 najlepszych par.

Pary ,które uplasują się na miejscach od 1 do 8 mają obowiązek zarejestrować się w systemie beach.pzps.pl.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj