REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW ŚLĄSKA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ I MINISIATKÓWCE PLAŻOWEJ W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH SEZON 2023

Regulamin rozgrywek na sezon 2023

1. Obowiązki organizatora turnieju

a) zapewnić apteczkę oraz wodę mineralną niegazowaną (min: 1,5 l na osobę) i ewentualnie ciepły posiłek dla uczestników turnieju,

b) w przypadku zagwarantowania posiłku dla zawodników możliwe jest pobranie wpisowego od zawodników nie większego niż 20 zł od pary,

c) ilość sędziów obsługujących zawody – wg nominacji na stronie beach.szps.pl

d) organizatorowi zawodów przysługuje dofinansowanie SZPS w kwocie 300 zł za dzień zawodów przy ilości boisk do 5 oraz 600 zł przy minimum 6 boiskach

e) przesłać na adres beach@szps.pl następujące dane:

- zgłoszenie do organizacji turnieju,

- informację o miejscu rozgrywania turnieju, kąpielisku,

- minimum dwa zdjęcia obiektu,

- krótki opis obiektu,

- telefon kontaktowy do organizatora,

- informacje o wpisowym lub biletach wstępu na obiekt.

f) zagwarantować nagrody dla 4 najlepszych par (mogą być rzeczowe) – dotyczy Turniejów Finałowych.

g) zapewnić ubezpieczenie turnieju

h) umieścić na terenie rozgrywania zawodów banneru reklamowego Śląska Siatkówka

2. Obowiązki SZPS

a) zadbać o właściwą promocję zawodów ( www, fb, insta)

b) zapewnić obsługę strony internetowej mistrzostw www.beach.szps.pl,

c) zapewnić obsługę sędziowską i pokryć jej wynagrodzenie

d) ufundować puchary i medale dla najlepszych par w Turniejach Finałowych

3. Obowiązki zawodników

a) zarejestrować się w systemie beach.szps.pl i umieścić zdjęcie do licencji SZPS w systemie (lub dostarczyć na pierwszy Turniej)

b) przedstawić ważne badania lekarskie(może by druk F-02 z rozgrywek halowych),

c) rozgrywać spotkania zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową.

d) zawodnicy mają obowiązek gry w koszulkach zapewnionych przez organizatora

4. Obowiązki Klubów/Trenerów

a) zgłoszenia zawodników dokonuje tylko klub z aktualną licencją klubową  SZPS na sezon 22/23

b) licencja dla zawodnika na sezon 2023:

- 30 zł – płatne przelewem na konto SZPS do przed zawodami półfinałowymi

- 40 zł – płatne przelewem na konto SZPS po rozegraniu zawodów

- licencja trenera na podstawie F-02

c) przedstawić listę zawodników z Klubu wraz z danymi do rachunku podczas zgłoszenia do SZPS.

d) zatwierdzić listę swoich zawodników wyłącznie w systemie beach.szps.pl

e)  pary muszą być zgłoszone w systemie beach.szps.pl, do poszczególnych kategorii wiekowych, najpóźniej do 30 kwietnia 2023

f) pary niezgłoszone przez beach.szps.pl (w terminie) nie zostaną dopuszczone do gry w turnieju

g) każdy z klubów może zgłosić do rozgrywek maksimum cztery pary w siatkówce plażowej i dwie pary w minisiatkówce plażowej (organizator turnieju półfinałowego ma prawo odpowiednio 6 lub 4 pary )

h) każdy z klubów może podać do rozstawienia tylko jedną parę (pozostałe pary będą dolosowywane)

i) trener wpisujący zespół bierze pełną odpowiedzialność za zgłoszone w systemie pary oraz zobowiązuje się do stosowania przepisów PZPS i SZPS

5. Sprawy inne

a) początek zawodów (pierwszy gwizdek) o godzinie 09.00

b) w turnieju finałowym para gospodarzy zostaje rozstawiona z  R 12 ( dzika karta )

c) ostateczny podział par w turniejach półfinałowych należy do osoby odpowiedzialnej w WSP za poszczególne rozgrywki po zatwierdzeniu przez wydział siatkówki plażowej

Przemek Halapacz  -  rozgrywki młodzieżowe  dziewcząt

Mariusz Fiutek      -    rozgrywki młodzieżowe  chłopców

Kamil Król               -   rozgrywki minisiatkówki plażowej

Załączniki: nr 1 – system rozgrywek przedstawiony został w załączniku do niniejszego regulaminu.

Marek Przybysz

Przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
-->