Zasady dotyczące organizacji zawodów siatkówki plażowej na obszarze działania ŚZPS w Katowicach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

     W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Poz. 878) i  wynikającą  z  tych  przepisów  możliwością  organizacji  współzawodnictwa w siatkówce plażowej – Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach niniejszym wprowadza do odwołania lub do czasu uchylenia powyższego rozporządzenia następujące dodatkowe zasady wynikające z ww. przepisów jako obowiązujące we wszystkich rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych na terenie ŚZPS w Katowicach:

1. Postanowienia ogólne:

 •  Zawody odbywają się bezwzględnie bez udziału publiczności, w tym rodziców.
 • Podczas oficjalnej rozgrzewki i meczu wprowadza się obowiązek korzystania tylko z piłek zapewnionych przez organizatora. Po każdym meczu, piłki będą dezynfekowane przez sędziów zawodów.
 • Zaleca się zachowanie zasady dystansu społecznego (min. 2 m odległości) pomiędzy osobami, które nie przebywają aktualnie na obszarze pola gry.
 • Na każdym polu gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i trenerzy uczestniczący w meczu oraz sędziowie i osoby zobsługi technicznej zawodów (limit - 2 osoby na boisko), przedstawiciel podmiotu udostępniającego obiekt (limit – 1 osoba na boisko), a także przedstawiciel personelu medycznego zawodów.
 • Na każdy z turniejów wyznaczony zostanie przez Wydział Siatkówki Plażowej ŚZPS przedstawiciel, którego zadaniem będzie egzekwowanie i dopilnowanie przestrzegania zasad zawartych w niniejszym dokumencie. Przedstawicielem tym może być także Sędzia Główny danego turnieju.
 • Uchylanie się od stosowania zasad opisanych w niniejszym dokumencie, może prowadzić do wykluczeniazawodników lub trenerów z uczestnictwa w zawodach. Decyzję w tym zakresie podejmują wspólnie: Sędzia Główny, przedstawiciel ŚZPS (jeśli został dodatkowo wyznaczony), przedstawiciel organizatora.

2. Uprawnienia i obowiązki organizatora:

Zgodnie z § 8. ust. 2. pkt. 1. ww. Rozporządzenia –

ŚZPS w Katowicach informuje, że przedstawiciele organizatora dysponują następującymi

uprawnieniami oraz obowiązkami:

 • Wspólnie z Sędzią Głównym i przedstawicielem ŚZPS (jeśli został dodatkowo wyznaczony) weryfikują liczbę osób korzystających z obiektu.
 • Zapewniają osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk.
 • Wspólnie z sędziami zawodów dezynfekują sprzęt sportowy (piłki) po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.
 • Ograniczają kontakt pomiędzy grupami korzystających przez przestrzeganie zasady, że dopiero po opuszczeniu pola gry przez zespoły uczestniczące w poprzednim meczu, w polu gry pojawić się mogą zespoły – uczestnicy kolejnego spotkania.

3. Zmiany w ceremoniale meczowym podczas zawodów siatkówki plażowej.

 • Nie następuje przywitanie kapitanów przed meczem przed losowaniem.
 • Losowanie odbywa się z zachowaniem zasady dystansu społecznego (min. 2 m odległości między zawodnikami oraz każdym z kapitanów a sędzią).
 • Zmianie ulega formuła powitania zespołów przed meczem – na gwizdek sędziego zawodnicy wbiegają na linię końcową imachaniem pozdrawiają się, następnie ustawiają się na boisku, ewentualnie zmieniają strony boiska poza słupkami.
 • W trakcie meczu, zespoły zmieniają strony boiska za słupkami,  bez przybijania tzw. piątek. Trenerzy (w tych rozgrywkach, gdzie udział trenerów jest dozwolony) nie zmieniają stron boiska.
 • Na zakończenie meczu – zespoły ustawiają się na linii końcowej i dziękują sobie za mecz analogicznie jak przy przywitaniu (machaniem), a następnie udają się do  stref odpoczynku.
 • Po zakończeniu meczu, zespoły w nim uczestniczące niezwłocznie opuszczają pole gry. Dopiero po opuszczeniu pola gry przez zespoły uczestniczące w poprzednim meczu, w polu gry pojawić się mogą zespoły – uczestnicy kolejnego spotkania. W ten sposób zostanie ograniczony kontakt między zespołami opuszczającymi pole gry po meczu, a zespołami wchodzącymi na pole gry na następny mecz.

4. Zasady dekoracji zwycięzców zawodów.

 • W dekoracji uczestniczą wyłącznie zespoły (zawodnicy i trenerzy), które zajęły w zawodach miejsca od 1 do 4 oraz Sędzia Główny, przedstawiciel ŚZPS i organizatora zawodów.
 • Zaleca się odstąpienie od uścisków dłoni lub przybijania tzw. „piątek” podczas ceremonii dekoracji.
 • Czas trwania ceremonii dekoracji zwycięzców zawodów powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
-->